Verandermanagement op TwitterVerandermanagement is een populair thema. Ook op Twitter. Onderstaande grafieken streven er naar om een overzicht te geven wie er over verandermanagement tweet.

De data voor deze voorbeelden is gebaseerd op tweets die het woord “verandermanagement” bevatten. De dataverzameling is gestart op 14/08/2014.

Verandermanagement – Twitter Community Network Graph

Deze netwerk grafiek geeft de verbindingen weer tussen de verschillende tweeps. De grafiek geeft de zenders en de ontvangers van een tweet weer. De zender is de tweep die de tweet uitstuurt, en de ontvanger is gebaseerd op de eerste mention (genoemde persoon of locatie, startend met een “@” teken) die gevonden wordt in de tekst van de tweet. De grootte van de tweep (de bolletjes) is gebaseerd op het aantal connecties en de Klout score. Deze Klout score is dynamisch en verandert in de loop der tijd. Het aantal zichbare tweeps kan veranderd worden door op de pijltjes bover de grafiek te klikken. Ook in- en uitzoomen is mogelijk door op de plus- en mintekens te klikken. Dit werkt het beste op een PC, op een iPad kan dit lastig gaan.

Verandermanagement Twitter Community Top-10 Tweeps based on Klout score

Deze grafiek geeft de Top-10 Tweeps weer, gebaseerd op de gemiddelde Klout score. Deze score verandert wekelijks. Meer over Klout is hier te lezen.

Verandermanagement – Twitter Community Top-10 Tweeps

Deze grafiek geeft de Top-10 Tweeps weer, gebaseerd op het aantal tweets.

Verandermanagement – Twitter Community Top-10 Amount of Followers per Tweep

Deze grafiek geeft de Top-10 Tweeps weer, gebaseerd op het gemiddeld aantal volgers.